InterContinental David Tel Aviv Hotel Building

מדיניות הקיימות שלנו

פרופסור יחזקאל קויפמן 12, תל אביב-יפו, 61501

טלפון: +97237951111

שלח אימייל

InterContinental David Tel Aviv Rooms and suites Jaffa Suite Bed Zoom
InterContinental David Tel Aviv Rooms and Suites Executive Room Bathroom

תוכנית Green Engage של IHG

שמירה על הסביבה

אנחנו גאים להשתייך לרמה שלוש בתוכנית Green Engage של IHG.

אנו מחויבים להגן על הסביבה ולתמוך בקהילות שלנו, תוך מתן חווית יוקרה יוצאת דופן לאורחים שלנו.

מתוך מחויבות עמוקה זו, יישמנו הנחיות קפדניות ובהן ניהול פסולת, הפחתת טביעת רגל פחמנית, מנגנונים לחיסכון במים ותוצרת מקומית במסעדות שלנו.